• Saltglasur
    Saltglasur

Saltglasur hvad er det?

Saltglasur dannes i brændingsprocessen, når temperaturen inde i ovnen er oppe på ca. 1250 grader og der tilføres salt.
Ved denne temperatur begynder leret at sintre, smelte.

Saltningen varer ca. fra 1250 grader til 1300 grader.
Når slatet (NaCl) kommer ind i den varme ovn spaltes det i natriumjoner og klorjoner. Natriumjonerne angriber kvartsen i leret og danner en klar glasur, et natrium/aluminiumssilikat.

Klorjonerne flygter op gennem skorstenen.

I vores tilfælde blæser vi ca. 10 kg køkkensalt ind i vores 1½ m3 store ovn.

For at opnå forskellige glasurfarver bruger vi begitninger.
Det er ler tilsat oxyder, som sprøjtes eller males på, når krukkerne er halvtørre. F.eks. er vores blå begitning et porcelænsler tilsat coboltoxyd.

Salt-glazing – what is it?

A salt glaze is formed in the firing process when the temperature in the kiln has reached up around 1250 degrees and salt is added.
At this temperature the clay begins to sinter.

The salting lasts from about 1250 degrees to 1300 degrees.
When the salt (NaCl) enters the hot kiln it decomposes into sodium ions and chlorine ions. The sodium ions attack the silica in the clay and form a clear glaze, a sodium/aluminium silicate.

The chlorine ions rise up through the chimney.
In our case we blow about 10 kg. og kitchen salt into our 1½ m3 kiln.

To get different glaze colours we use slips.
This is clay with addeded oxides that are sprayed or painted on when the pots are semi-dry.
For example our blue slip is porcelain clay with addede cobolt oxide,